Apel o podwyżkę wynagrodzeń

Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu podjęło uchwałę – apel do Rady Ministrów o zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów o 20%.
Uchwała została doręczona Radzie Ministrów, Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Finansów, a także Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Jednocześnie, przyłączamy się do apelu Rady Głównej Związek Zawodowy Prokuratorów Pracowników Prokuratury RP, aby w przypadku nieuwzględnienia postulatu zwiększenia wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz innych jednostek sfery budżetowej o 20%, związki zawodowe zrzeszone we wszystkich centralach związkowych zorganizowały szeroko zakrojoną akcję protestacyjną pracowników sfery budżetowej pod hasłem „Stop zamrożeniu płac – żądamy podniesienia wynagrodzeń o 20%”.
Apel ten został również wysłany do wszystkich Central Związkowych i Rady Dialogu Społecznego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *