Informacja porządkowo-organizacyjna

UWAGA!
Informacja porządkowo–organizacyjna.

W związku z zapytaniami o zasady funkcjonowania poszczególnych oddziałów związku czy też oddziałów branżowych, skupiających pracowników konkretnej grupy zawodowej wyjaśniamy.
Zgodnie z obowiązującym Statutem KNSZZ Ad Rem, działalność związku toczy się na dwóch szczeblach.
Funkcjonująca struktura wyróżnia związek jako:
1. ogólnokrajową organizację związkową,
2. zakładowe organizacje związkowe oraz międzyzakładowe organizacje związkowe obejmujące zgodnie z art.34 ustawy o związkach zawodowych co najmniej dwóch pracodawców.
W ramach zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych możliwe jest tworzenie tzw. oddziałów branżowych − zrzeszających przedstawicieli określonych grup zawodowych zatrudnionych u pracodawców.
Powołane oddziały branżowe zgodnie z treścią statutu, są JEDYNYMI jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do zrzeszania i reprezentowania danej grupy zawodowej.
Istotny jest także zapis stanowiący, iż KAŻDY zarząd Oddziału reprezentuje prawa pracownicze swojej grupy zawodowej, a jeśli zostanie zawarte takowe porozumienie (udzielone pełnomocnictwo), mogą one reprezentować się wzajemnie.
Istniejąca, podstawowa struktura organizacyjna Związku – Oddziały – działają niezależnie i realizują, zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych, swoje uprawnienia, obowiązki i zadania samodzielnie.
Te rozwiązania, pozwalają na reprezentowanie Waszych interesów przed pracodawcami każdemu Oddziałowi w sposób ciągły, a jeśli spotykacie odmienne twierdzenia, nie dawajcie im posłuchu!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *