W Krajowej Radzie Sądownictwa

Dzisiaj, wraz z przedstawicielami innych central związkowych, braliśmy udział w posiedzeniu Komisji
Budżetowej Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja z zainteresowaniem i zrozumieniem przysłuchiwała się naszym wystąpieniom.

Poruszyliśmy takie kwestie jak:
🔴 bardzo niskie wynagrodzenia i utrata ich siły nabywczej,
🔴 pauperyzacja pracowników wymiaru sprawiedliwości,
🔴 brak dróg awansu, nieprzyznawanie wyższych stanowisk pomimo spełnienia warunków stażu pracy, z powodu braku środków,
🔴 cięcia etatów przy coraz większym wpływie spraw,
🔴 brak chętnych na wolne etaty, rotacja pracowników,
🔴 zła organizacja i warunki pracy,
🔴 mobbing,
🔴 outsourcing.

Zagadnienia te były uszczegóławiane i dokładnie omawiane co do każdej grupy zawodowej. Przedstawiciele Komisji w pełni zgodzili się ze stroną społeczną i zapewnili nas o swoim poparciu. Obiecali opisane przez nas problemy poruszyć w swoich opiniach i wstawić się za pracownikami wymiaru sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie tylko. Planowane są kolejne spotkania i połączenie sił w celu poprawy naszych warunków pracy i płacy.

Główne postulaty to:
🟢 stały wzrost wynagrodzeń poprzez uzależnienie ich od średniej krajowej,
🟢 jasne zasady awansów, na które zostaną zapewnione środki finansowe,
🟢 zwiększenie liczby pracowników,
🟢 wzajemny szacunek i walka z mobbingiem.

Na zdjęciu od lewej:
– urzędnik, przewodniczący KNSZZ Ad Rem Konrad Góralczyk,
– asystent sędziego, wiceprzewodnicząca KNSZZ Ad Rem Urszula Łobodzińska,
– kurator sądowy, skarbnik KNSZZ Ad Rem Jerzy Dróżdż.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *