7,8%

Koleżanki i Koledzy!
Jak zapewne już wiecie, wypłata podwyżki inflacyjnej w wysokości 7,8% nastąpi do dnia 7 kwietnia 2023 roku. Będzie naliczana od wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika z wyrównaniem od początku roku. Od podwyższonej pensji będzie następnie naliczany dodatek stażowy i nagrody jubileuszowe. W związku z Waszymi licznymi pytaniami:
– podwyżki powinny dotyczyć wszystkich pracowników, również tych zatrudnionych na czas określony np. w celu zastępstwa innego pracownika,
– przy podziale środków powinny zostać uwzględnione osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach, urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych,
– w przypadku, gdy po 1 stycznia u danego pracownika nastąpiła podwyżka w wyniku awansu stanowiskowego, podstawą podwyżki 7,8% winna być obecna kwota wynagrodzenia zasadniczego, również wyrównanie winno być liczone od nowej pensji od momentu jej otrzymania (wcześniej od poprzedniego wynagrodzenia zasadniczego).
Formę tej podwyżki uważamy za dyskusyjną. Jej zaletą jest to, że pracownicy dłużej pracujący, zazwyczaj otrzymujący większe wynagrodzenia, otrzymają kwotową wyższą podwyżkę niż niedawno zatrudnieni. Jej dużym minusem jest to, że pracownicy obsługi, zarabiający w swojej większości w okolicach minimalnego wynagrodzenia otrzymają kwotowo bardzo małą podwyżkę.
Można dyskutować nad formą podziału, za bezdyskusyjne uważamy jednak to, że cała kwota tej podwyżki jest zdecydowanie za mała. Przede wszystkim nie rekompensuje wzrostu kosztów życia i cen podstawowych produktów. Mimo nominalnej podwyżki wynagrodzeń, nasze wynagrodzenia realnie tracą na wartości. Oznacza to obniżenie standardu życia wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Rozważamy zorganizowanie akcji protestacyjnych wraz z innymi pracownikami sfery budżetowej i apelujemy do wszystkich central związkowych o jedność i organizację wspólnych i skutecznych protestów, które uświadomią rządzącym, że nie ma naszej zgody na politykę niskich płac w budżetówce. Żądamy godnych wynagrodzeń za naszą ciężką i odpowiedzialną pracę!
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *