Akcja Protestacyjna!!!

Wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 20% z dniem 1 lipca 2023 roku oraz o co najmniej 24% z dniem 1 stycznia 2024 roku, razem z innymi organizacjami zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych, działającymi w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych, powołaliśmy Komitet Protestacyjny Sfery Publicznej.
📢 Komitet wzywa wszystkich pracowników sfery publicznej do pełnej mobilizacji i masowego uczestnictwa we wrześniowych protestach, których szczegóły ogłosimy wkrótce. 🏴
📢 Komitet apeluje do pozostałych związków zawodowych działających w szeroko rozumianej sferze budżetowej i jednostkach sektora finansów publicznych o poparcie postulatów podwyżkowych i czynne włączenie się w akcję protestacyjną. 🤝
📞📧 Przedstawiciele organizacji, które chcą dołączyć do protestów prosimy o kontakt mailowy: u.lobodzinska@knszzadrem.org.pl lub telefoniczny: 519 150 504.
Organizacje, które przystąpiły do Komitetu zrzeszone w FZZ:
▪️ Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”
▪️ Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP
▪️ Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”
▪️ Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
▪️ Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
▪️ Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
▪️ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji
▪️ Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego
▪️ Związek Zawodowy Rada Poradnictwa
▪️ Związek Zawodowy Pracowników Policji
▪️ Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
▪️ Międzyzakładowa Organizacja Związkowa nr 15 NSZZ „Solidarność”-80 w Państwowej Inspekcji Pracy,
a także niezrzeszony:
▪️ Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi
Razem jesteśmy silniejsi!
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *