Nagrody dla pracowników

Dzisiaj razem z innymi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w sądownictwie byliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nagrody dla pracowników sądów

Najważniejsza informacja jest taka, że do końca sierpnia pracownikom sądów zostaną wypłacone nagrody. Kwota to 1.457 zł brutto na etat. Gwarantowane 1.000 zł brutto jest dla osób zatrudnionych przynajmniej 6 miesięcy i, których nieobecności w pracy w okresie styczeń-czerwiec br. nie przekraczają 22 dni roboczych oraz nie były karane porządkowo. Dokładne zasady podziału dodatkowych środków mają być uzgadniane w poszczególnych jednostkach z organizacjami związkowymi tam działającymi.
Rozmawialiśmy też o ogólnej sytuacji pracowników sądów. Pan Minister Michał Woś zapewnił, że popiera nasze postulaty 20% podwyżki od 1 lipca br. i 24% od 1 stycznia 2023 roku. Niestety Rada Ministrów nie przewiduje na razie żadnych podwyżek, oprócz 6,6% w przyszłym roku.
Zwróciliśmy również uwagę na problemy pracowników dotyczące przeniesień służbowych oraz niedoetatyzowania sądów.
Poruszyliśmy też temat tzw. dodatku warszawskiego i nierówności, które on powoduje. Szczególny nacisk położyliśmy na fakt, że nie obejmuje on innych grup zawodowych niż urzędnicy, w tym pracowników obsługi, którzy nierzadko wykonują te same czynności co urzędnicy, a zarabiają najmniej. Wskazaliśmy, że dodatek ten nie rozwiązuje problemu braku rąk do pracy w sądach warszawskich, gdyż kandydatów interesuje wynagrodzenie zasadnicze, a nie niepewne dodatki.
To samo dotyczy wszystkich pracowników w sądach powszechnych. Cieszymy się z dodatkowych środków z oszczędności, ale domagamy się systemowych rozwiązań!
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *