Rozmowa w Onecie o tym co nas boli.

Łobodzińska: Na głodowych płacach nie da się zbudować sprawnego państwa

To była umowa: państwo dba o nasze godne warunki pracy i godziwe wynagrodzenia, a my nie strajkujemy i zapewniamy ciągłość funkcjonowania państwa. My się wywiązujemy. A kolejne rządy nie.

Łobodzińska: Na głodowych płacach nie da się zbudować sprawnego państwa

To była umowa: państwo dba o nasze godne warunki pracy i godziwe wynagrodzenia, a my nie strajkujemy i zapewniamy ciągłość funkcjonowania państwa. My się wywiązujemy. A kolejne rządy nie.

Wy, czyli budżetówka. Kim jesteście?

Na marszu szli ramię w ramię pracownicy sądów, prokuratury, ZUS-u, KRUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy, skarbówki, strażacy, psycholodzy, pracownicy cywilni służb mundurowych – w tym Policji, Wojska i Straży Granicznej, co jest istotne, bo rządzący stosują strategię „dziel i rządź” – dają podwyżki mundurowym, bo ich potrzebują, jako że oni realizują monopol państwa na przemoc. A w tyle zostawiają pracowników cywilnych. Byli z nami też pracownicy samorządowi, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy komunikacji miejskiej, pracownicy bibliotek, wsparli nas też nauczyciele i pielęgniarki.

Porozumienie ponad podziałami. Wszystkie te zawody to część budżetówki?

„Budżetówka” to bardzo ogólne i nieostre pojęcie – część z nas pracuje bezpośrednio w administracji publicznej, część w jednostkach podlegających pod samorządy, a część w spółkach publicznych. Szacuje się, że liczba zatrudnionych w sektorach, w których wynagrodzenia zależą od decyzji politycznych, to około 1,5 mln osób.

Co to znaczy, że zależą od decyzji politycznych?

W zwykłej firmie pracownik albo reprezentacja pracowników zrzeszona w związku zawodowym negocjuje z pracodawcą. Jeśli negocjacje nie przynoszą skutku, mogą rozpocząć spór zbiorowy, a jak przejdą odpowiednią ścieżkę – strajk. W budżetówce nie dość, że w wielu sektorach nie mamy prawa do strajku, to wynagrodzenie negocjujemy z pracodawcą, który nie ma na nie niemalże żadnego wpływu.

Pracuję w sądzie – moim pracodawcą jest sąd reprezentowany przez dyrektora i prezesa, ale wszystkie istotne dla naszych wynagrodzeń decyzje zapadają w ustawie budżetowej. Co roku czekamy na ten projekt z niecierpliwością, żeby wiedzieć, jakie będą nasze wynagrodzenia. Jeżeli rozpoczniemy spór zbiorowy, to na mocy ustawy musimy wystąpić przeciwko jednostce, która nas zatrudnia. Ale od naszych pracodawców mało co zależy – oni kształtują mniej więcej, ile kto zarabia czy po jakim czasie dostanie podwyżkę, ale w warunkach bardzo niewielkiego funduszu płac. Nawet warunki awansu są określone przez to, czy na daną jednostkę przyjdą pieniądze z budżetu.

Głupie prawo?

Prawo, które nie ma sensu. Dlatego też próbowaliśmy je zmienić – do tego miała prowadzić nowelizacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, żeby spór wszczynać z głównym decydentem, a nie z pracodawcą w jednostce, od którego nic nie zależy. Ten absurd świetnie było widać w przypadku strajku nauczycieli – ich żądania były skierowane do państwa, ale musieli rozpocząć tysiące pojedynczych sporów zbiorowych, w każdej jednej szkole.

Mówiłaś o płacach w budżetówce – to są patologie tego rządu?

To są patologie naszego kraju. Po kryzysie 2008 r., który Polska przeszła rzekomo obronną ręką, zamrożono płace w budżetówce na dziesięć lat. Ceny rosły – wolniej niż teraz, ale rosły – a płace stały w miejscu. W 2018 r.były podwyżki, ale od tego czasu nie było ich niemal w ogóle. Niemal, bo to jest polityka „dziel i rządź” – nie ma żadnego spójnego, zaplanowanego pomysłu na płace w budżetówce, raz się daje jednym pracownikom w tym sektorze, raz innym gdzie indziej, nie wiadomo z czego to wynika. Chodzi o to, żeby rozbić jedność i solidarność. W tej chwili jest projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, części grup zaproponowano 12,3 proc., innym 6,6 proc. Dodatkowo ma wzrosnąć fundusz wynagrodzeń o 5,7 proc. i nikt nie wie, jak to ma być dzielone, prawdopodobnie to pójdzie na wyrównywanie wynagrodzeń do płacy minimalnej.

Będziecie zarabiać minimalną?

Jeśli nic się nie zmieni, to tak. Płaca minimalna dogania nasze wynagrodzenia, od stycznia będzie wynosić 4242 zł brutto. Mam koleżankę w sądzie w Warszawie – gdzie koszty życia i mieszkania są najwyższe – która w tej chwili, po 25 latach pracy, zarabia 3800 zł brutto. W przyszłym roku, po 25 latach pracy, będzie zarabiać minimalną, czyli jej wynagrodzenie zasadnicze będzie równe temu, które dostanie osoba rozpoczynająca pracę – bo mniej zapłacić nie można. Jedyne, co ją ratuje, to dodatek stażowy, ale nie tak powinna wyglądać polityka płacowa.

Są osoby, które chcą rozpoczynać pracę w sądzie, biorąc pod uwagę takie warunki zatrudnienia?

I tu jest kolejny problem. Kwiecień tego roku, Sąd Okręgowy w Warszawie. Konkurs na sześćdziesiąt stanowisk protokolantów. Do pracy przyszło siedem osób. Z jednej strony może to być kwestia tego, że mało osób do niego przystąpiło, ale może też oznaczać, że osoby przystąpiły, ale się nie nadawały – co pokazuje, że urzędnik jednak musi spełniać pewne wymagania. Ostatnio w tym samym sądzie był konkurs na czterdzieści stanowisk protokolanckich, zatrudniono dziewiętnaście osób. Na stronach sądów bez przerwy wiszą oferty pracy dla specjalistów, psychologów, psychiatrów, którzy będą opiniować osoby dorosłe i dzieci – nikt na te konkursy nie przychodzi.

To są patologie naszego kraju. Po kryzysie 2008 r., który Polska przeszła rzekomo obronną ręką, zamrożono płace w budżetówce na dziesięć lat. Ceny rosły – wolniej niż teraz, ale rosły – a płace stały w miejscu. W 2018 r.były podwyżki, ale od tego czasu nie było ich niemal w ogóle. Niemal, bo to jest polityka „dziel i rządź” – nie ma żadnego spójnego, zaplanowanego pomysłu na płace w budżetówce, raz się daje jednym pracownikom w tym sektorze, raz innym gdzie indziej, nie wiadomo z czego to wynika. Chodzi o to, żeby rozbić jedność i solidarność. W tej chwili jest projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, części grup zaproponowano 12,3 proc., innym 6,6 proc. Dodatkowo ma wzrosnąć fundusz wynagrodzeń o 5,7 proc. i nikt nie wie, jak to ma być dzielone, prawdopodobnie to pójdzie na wyrównywanie wynagrodzeń do płacy minimalnej.

Będziecie zarabiać minimalną?

Jeśli nic się nie zmieni, to tak. Płaca minimalna dogania nasze wynagrodzenia, od stycznia będzie wynosić 4242 zł brutto. Mam koleżankę w sądzie w Warszawie – gdzie koszty życia i mieszkania są najwyższe – która w tej chwili, po 25 latach pracy, zarabia 3800 zł brutto. W przyszłym roku, po 25 latach pracy, będzie zarabiać minimalną, czyli jej wynagrodzenie zasadnicze będzie równe temu, które dostanie osoba rozpoczynająca pracę – bo mniej zapłacić nie można. Jedyne, co ją ratuje, to dodatek stażowy, ale nie tak powinna wyglądać polityka płacowa.

Są osoby, które chcą rozpoczynać pracę w sądzie, biorąc pod uwagę takie warunki zatrudnienia?

I tu jest kolejny problem. Kwiecień tego roku, Sąd Okręgowy w Warszawie. Konkurs na sześćdziesiąt stanowisk protokolantów. Do pracy przyszło siedem osób. Z jednej strony może to być kwestia tego, że mało osób do niego przystąpiło, ale może też oznaczać, że osoby przystąpiły, ale się nie nadawały – co pokazuje, że urzędnik jednak musi spełniać pewne wymagania. Ostatnio w tym samym sądzie był konkurs na czterdzieści stanowisk protokolanckich, zatrudniono dziewiętnaście osób. Na stronach sądów bez przerwy wiszą oferty pracy dla specjalistów, psychologów, psychiatrów, którzy będą opiniować osoby dorosłe i dzieci – nikt na te konkursy nie przychodzi.

Inne problemy, z którymi się mierzymy, to warunki lokalowe i sprzętowe. Byłam jakiś czas temu na komisariacie, w charakterze świadka. Pracownice miały tam pozasłaniane okna kocami, bo był ponad trzydziestostopniowy upał, a na komisariacie nie ma klimatyzacji. Policjantki miały też jedną drukarkę na całym piętrze. Gdy przyniesiono mi wydrukowane zeznania, a chciałam coś w nich poprawić, musiały iść cztery pokoje dalej drukować jeszcze raz. Zimą obiegły internet historie o zabieraniu pracownikom instytucji publicznych czajników elektrycznych, gdzieniegdzie zabierano lodówki albo znacząco ograniczano ich liczbę. Jak rozumiem, z powagą urzędu licuje trzymanie drugiego śniadania czy mleka do kawy na parapecie za oknem.

Jednocześnie budżetówka jest lepiej uzwiązkowiona niż sektor prywatny. Dlaczego mimo to zmagacie się z takimi problemami?

Bo nie mamy prawa do strajku. Artykuł 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi, że prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. A nawet tam, gdzie można i teoretycznie nie jest to zakazane, mamy do czynienia z trudnymi moralnie decyzjami – pielęgniarki mogą strajkować, ale ich zaprzestanie pracy zagraża życiu i zdrowiu pacjentów. Tak samo było z nauczycielami, którzy się ostatecznie ugięli, bo od tego zależała przyszłość ich uczniów. Ten zakaz strajku też pokazuje, że wykonujemy pracę, która jest ważna. To była umowa społeczna, założenie było takie, że państwo dba o nasze godne warunki pracy i godziwe wynagrodzenia, a my nie strajkujemy i zapewniamy ciągłość funkcjonowania państwa. My się z tej umowy wywiązujemy, niestety nie możemy tego samego powiedzieć o kolejnych rządach. Uważam, że powinniśmy zyskać prawo do strajku, wówczas sprawdzilibyśmy, czy faktycznie rządzący wywiązują się z tej umowy. Jeśli tak jest, to nie powinno być żadnych obaw. To byłby dobry sprawdzian.

W takim razie jak się protestuje w budżetówce?

Były akcje dbania o zdrowie, na przykład w policji czy w sądach.

Dbania o zdrowie, czyli skoordynowanego przechodzenia na zwolnienia chorobowe.

Dbania o zdrowie, czyli dbania o zdrowie. Na pracowników były nasyłane kontrole ZUS, ale nie słyszałam o żadnym przypadku, w którym kontrola wykazałaby, że zwolnienia były wystawiane niesłusznie. I rzeczywiście po tej akcji udało się uzyskać podwyżki.

Poza tym są to głównie akcje symboliczne, bo nie mamy legalnej możliwości przerwania pracy. W sądach przychodziliśmy ubrani na czarno albo w koszulkach z żądaniami. Oflagowaliśmy i plakatowaliśmy żądaniami nasze zakłady pracy. Podczas przysługujących nam w kodeksie pracy 15 minut przerwy wychodziliśmy przed budynki sądów, robiliśmy sobie zdjęcia i wrzucaliśmy je do internetu, żeby nagłośnić naszą sytuację. Były demonstracje i dwa miasteczka pracowników sądów – pracownicy w swoim czasie wolnym rozbijali namioty, brali wolne, nocowali pod ministerstwem sprawiedliwości.

Jak to wszystko wpływało na waszą pracę?

Przede wszystkim było bardzo męczące – dlatego też żądamy rozwiązań systemowych, czyli procentowego powiązania naszych płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zaoszczędziłoby nam to wielu konfliktów, dałoby pracować w spokoju, bez martwienia się o projekty ustawy budżetowej i ich nowelizacje. Odkąd pracuję w sądzie, były może dwa lata, kiedy nie było protestów i to były lata pandemii. W takiej atmosferze się źle pracuje, my naprawdę chcielibyśmy w spokoju pracować i swój czas wolny poświęcać rodzinie, przyjaciołom i naszym zainteresowaniom, a nie żebraniu o to, żeby godziwie nas traktowano.

A jednak w społeczeństwie istnieje przekonanie, że w budżetówce pracownicy się obijają.

Oczywiście, faktem jest, że w Polsce urzędy i sądy często działają wolno. Ale nie może być inaczej, skoro pracy jest dużo, pracowników jest za mało, a państwo polskie wydaje na administrację publiczną 4,2 proc. PKB, średnia europejska to 5,8 proc., a najbardziej rozwinięte kraje wydają 7-8 proc. A jeśli spojrzeć na wysokość wydatków w przeliczeniu na każde 100 tys. mieszkańców, to jesteśmy trzeci od końca – za nami jest tylko Rumunia i Bułgaria. W takich warunkach administracja publiczna nie ma prawa działać dobrze. To błędne koło. Ludzie są niezadowoleni z tego, jak działa administracja publiczna, a politycy chcą wygrać wybory, więc obiecują, że zetną wydatki publiczne.

Myślisz, że Marsz Gniewu coś w tym zakresie zmieni?

Frekwencja była bardzo wysoka, przekroczyła oczekiwania wszystkich. Był szeroki oddźwięk medialny, a naszym celem jest to, żeby nagłośnić naszą sytuację, żeby media podchwyciły temat i pytały polityków przed wyborami o to, jaki mają plan na administrację publiczną, co zrobić, żeby nasze państwo sprawnie funkcjonowało. I to wyszło – takie pytania padły na przykład podczas ostatniej debaty Super Expressu, politycy się do tego odnoszą.

A wasz postulat podwyżki wynagrodzeń o 20 proc. poparła nawet Konfederacja Lewiatan.

Tak, poparli to już w Radzie Dialogu Społecznego. To może być zaskakujące, że popiera nas organizacja pracodawców, ale wydaje mi się, że każdy przytomny człowiek, który chce prowadzić w tym kraju firmę, wie, że sprawne państwo jest do tego niezbędne. Uzyskanie zezwoleń, rozliczenie podatków, rozwiązywanie sporów z państwem czy z kontrahentami – to wszystko wymaga sprawnego działania urzędów, sądów czy prokuratury.

Jakie widzisz perspektywy na przyszłość po marszu?

Naszym największym sukcesem, dobrze wróżącym na przyszłość, jest to, że pierwszy raz od dawna tyle organizacji związkowych się porozumiało i szło ramię w ramię. Cały czas współpracujemy i mamy już dalsze plany działania. Najbardziej budujące było to, co mówiły mi różne osoby po marszu – że wreszcie zobaczyli, ile ich jest i jaka jest w nich siła.

Urszula Łobodzińska – Pracownica sądu, wiceprzewodnicząca związku zawodowego pracowników sądów KNSZZ „Ad Rem”, przedstawicielka Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Publicznej Forum Związków Zawodowych.

Link do oryginalnego tekstu: Łobodzińska: Na głodowych płacach nie da się zbudować sprawnego państwa – Informacje (onet.pl)

 

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *