W Brukseli sprzeciwiamy się polityce oszczędności

12 grudnia w Brukseli odbyła się demonstracja przeciwko planom Unii Europejskiej dotyczącym powrotu do „polityki oszczędności”, co może zmusić kraje do obcięcia 45 miliardów EUR z ich budżetów tylko w przyszłym roku❗️🛑
Związkowcy z całej Europy, w tym przedstawiciele organizacji zrzeszonych do Forum Związków Zawodowych: KNSZZ „AdRem”, Związek Zawodowy Pracowników Policji, Wolny Związek Zawodowy ” Forum-Oświata”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP ) przyłączyli się do demonstracji zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych❗️
❗️EKZZ podczas demonstracji apelowało m.in. o przedłużenie zawieszenia zasad fiskalnych Unii Europejskiej o kolejny rok, aby dać czas na pogłębioną debatę na temat konsekwencji i alternatyw dla ponownego wprowadzenia polityki oszczędności. Jest to jedna z wielu mobilizacji związkowych odbywających się w całej Europie w ramach kampanii EKZZ mającej na celu powstrzymanie polityki oszczędności i wywalczenie sprawiedliwego porozumienia dla pracowników, w tym podwyżek płac❗️📈
❗️EKZZ obawia się, iż czternaście państw członkowskich 🇪🇺 będzie zmuszonych dokonać ogromnych cięć budżetowych lub zebrać równoważną kwotę z podatków, począwszy od stycznia 2024 roku zgodnie z nowym „Paktem Stabilności i Wzrostu” – chyba, że zostaną wprowadzone postulowane zmiany. Przepisy fiskalne UE zostały zawieszone w 2020 r., po to aby poradzić sobie z gospodarczymi skutkami pandemii, ale mają zostać przywrócone już w styczniu 2024 roku.
❗️EKZZ wezwało przywódców UE do ponownego przemyślenia planowanej polityki oszczędności po tym, jak bezprecedensowa skala inwestycji za pośrednictwem unijnego „Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności” oznaczała, że gospodarka otrząsnęła się z pandemii szybciej niż oczekiwano. EKZZ podkreślał, że konieczne jest wprowadzenie „złotej reguły” dla inwestycji publicznych, aby zapewnić, że kraje będą mogły dokonywać inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznych poziomów bieżących wydatków.
W demonstracji z ramienia FZZ wzięli udział👇
Pan Rafał Jankowski (przewodniczący delegacji FZZ) – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący NSZZ „Policjantów”, Pan Stanisław Taube – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, Pan Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, Pani Urszula Łobodzińska – Wiceprzewodnicząca KNSZZ „AdRem”, Pani Danuta Jędrowska – Wiceprzewodnicząca KNSZZ „AdRem” oraz Pani Joanna Stec-Trzpil – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji.
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *