O nas

Nasza historia sięga 7 czerwca 2017 rok, kiedy to część wieloletnich działaczy postanowiła stworzyć zupełnie nowy związek. Chcieliśmy przede wszystkim zrezygnować z przestarzałych formuł oraz tchnąć w niego nowe życie, wprowadzając zmiany oraz reformy, dzięki którym pokonamy wieloletnią stagnację.

W nowym związku stawiamy przede wszystkim na Was – naszych członków, którzy są całym jego głosem, sercem oraz siłą. To z myślą o Was podejmujemy wszystkie nasze działania, prowadzimy rozmowy, negocjacje, opracowujemy strategie. Zawsze podchodzimy do organizacji poprzez pryzmat zarządzania, a cele, jakie sobie zakładamy, są dokładnie analizowane z uwzględnieniem ryzyka oraz szans ich realizacji. To sprawia, że możemy pochwalić się tak dobrymi wynikami. Dotyczy to zarówno niewielkich, bieżących zmian, jak i dalekosiężnych planów, mających na celu dobro reprezentowanej grupy docelowej.

Wszystkie przyświecające nam idee są dla nas cenne i bliskie, dlatego chcemy szerzyć je wśród ludzi, wierząc, że tylko kolejne pokolenia naszych następców mogą poprawić sytuację pracowników. Naszym celem jest podnoszenie świadomości, a także szkolenie reprezentujących nas osób w postępowaniach z pracodawcami tak, aby ich działania były skuteczne, a negocjacje owocne.

Duży nacisk kładziemy na obszar komunikacji i informacji, a także przyglądamy się działaniom każdego tworzącego Zarząd członka osobno. Ważne dla nas jest to, aby z pełną świadomością, wyposażeni w najlepszą wiedzę, realizowali swoje zadania, a dla pracodawców byli równymi w rozmowie partnerami. Dlatego też zachęcamy do przystąpienia do Związku, bo to od Was zależy jego przetrwanie oraz działalność.

O naszych priorytetach możecie przeczytać więcej w Statucie. Jesteśmy skuteczni, o czym najlepiej świadczą nasze działania oraz sukcesy w sądach. O wszystkich możecie przekonać się, zaglądając na profil KNSZZ “Ad Rem”, jaki znajdziecie na Facebooku.

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w naszym życiu zawodowym – głównie poprzez wstępowanie w nasze szeregi. Zgłaszane przez Was problemy nigdy nie pozostaną bez rozwiązania.