Podwyżki dla pracowników sądów

Praca w sądownictwie należy do najbardziej odpowiedzialnych zajęć, bez których sprawne funkcjonowanie państwa nie byłoby możliwe. Począwszy od protokolantów czy pracowników biur podawczych, przez adwokatów, radców prawnych i asesorów, na sędziach oraz prokuratorach skończywszy — każda osoba zatrudniona w wymiarze sprawiedliwości odpowiada w większym bądź mniejszym stopniu za sprawność egzekwowania prawa. Tak ważna, wymagająca praca zwykle nie jest jednak doceniana w naszym kraju, gdzie urzędnicy sądowi nieustannie muszą walczyć o godne wynagrodzenie za swoje obowiązki. W Krajowym Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Ad Rem” działamy więc na rzecz podwyżek dla pracowników sądownictwa.

Walka o podwyżki dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Jednym z najważniejszych celów naszego związku zawodowego jest nieustanna walka o odpowiednie płace dla pracowników sądownictwa, niezależnie od tego, czy zajmują oni niższe stanowiska w małych sądach okręgowych, czy są sędziami w największych polskich miastach. Podwyżki dla administracji publicznej wciąż stanowią problem, któremu rządzący nie chcą poświęcić należytej uwagi, skazując tym samym osoby zatrudnione w wymiarze sprawiedliwości na zbyt niskie pensje, niezadowalający poziom życia, konieczność brania nadgodzin czy nawet rezygnację z pracy. W „Ad Rem” od dawna walczymy więc o to, by urzędnicy sądowi byli doceniani za wykonywanie swoich obowiązków, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej.

Działania prowadzone przez „Ad Rem” na rzecz podwyżek dla sądownictwa

Doskonale wiemy, jak istotną kwestią dla każdego pracownika wymiaru sprawiedliwości jest właściwe docenienie jego pracy oraz otrzymywanie godziwego wynagrodzenia za nią. Z tego powodu działania naszego związku zawodowego przybierają różnorodne formy, od konsultacji z organami administracji publicznej po protesty i strajki — zdajemy sobie bowiem sprawę, że niekiedy starania o podwyżki muszą być zdecydowane. W 2021 i 2022 roku „Ad Rem” był organizatorem ogromnych akcji protestacyjnych. Podwyżki o 7,8% nas nie zadowalają, dlatego pod koniec 2022 roku, w czasie kształtowania się budżetu państwa, zwróciliśmy się o podwyżkę o 20%. W roku 2023 będziemy walczyć o dalsze zwiększanie wynagrodzeń.

Podwyżki dla pracowników administracji 

Potrzebujesz wsparcia związku zawodowego w kwestii podwyżek dla pracowników wymiaru sprawiedliwości? A może chcesz włączyć się do walki o przestrzeganie praw pracowniczych oraz godne traktowanie osób zatrudnionych w sądownictwie i dołączyć do „Ad Rem”? Zapraszamy do kontaktu!