Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ AD REM

Przewodniczący: Konrad Góralczyk

+48511757616
k.goralczyk@knszzadrem.org.pl

Wiceprzewodnicząca: Urszula Łobodzińska

+48519150504
u.lobodzinska@knszzadrem.org.pl

Wiceprzewodnicząca: Magdalena Huzar

+48691602728
m.huzar@knszzadrem.org.pl

Wiceprzewodniczący: Jacek Zych

+48693774430
j.zych@knszzadrem.org.pl

Wiceprzewodnicząca: Danuta Jędrowska

+48530795354
d.jedrowska@knszzadrem.org.pl

Wiceprzewodnicząca: Iwona Harbuz

+48506507887
i.harbuz@knszzadrem.org.pl

Wiceprzewodnicząca: Żaneta Petrović – Trzcińska

+48663235472
z.petrovic-trzcinska@knszzadrem.org.pl

Sekretarz: Dorota Cydzik

+48793030144

d.cydzik@knszzadrem.org.pl

Skarbnik: Jerzy Dróżdż

+48662002104
j.drozdz@knszzadrem.org.pl