Płace w budżetówce

Nasza centrala Forum Związków Zawodowych (FZZ) oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) wypracowały wspólne stanowisko w sprawie przyszłorocznych podwyżek świadczeń.
Chcemy, żeby jeszcze w tym roku wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły o dodatkowe 20 proc., a w 2024 r. o kolejne 24 proc. Żądamy znaczącego wzrostu minimalnej płacy, np. do 4300 zł od stycznia i 4540 zł od lipca 2024 r.
Proponujemy, aby przyszłoroczne emerytury zostały zwaloryzowane o wskaźnik tegorocznej inflacji, (12 proc. wg prognoz rządu), zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnej pensji.
Wspólne stanowisko obu central związkowych trafi do rządzących.
Poniżej link do artykułu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *